SFO

I Hulen hygger vi os med alle mulige aktiviteter.
Det er vigtigt, at børnene føler, de har et frirum, hvor der er tid til at fordybe sig i leg og plads til at udfolde sig både inde og ude.

SFO er for alle elever til og med 3. klasse

Udeliv
Vi elsker at være på legepladsen både sommer og vinter. Her har vi ofte værksteder, hvor vi eksperimenterer med forskellige naturmaterialer.
Vi tager gerne på tur i omegnen.

Lokaler
Vi har et stort og lyst lokale på skolen med plads til masser af aktiviteter, værksteder og leg samt et mindre lokale, hvor der er mulighed for at læse og slappe af.

Gymnastiksal
Om eftermiddagen kan vi benytte skolens gymnastiksal og gymnastikredskaber.

Eftermiddagsmad
Børnene får eftermiddagsmad i SFO.

Mini-SFO Uglehulen
Sønderhå-Hørsted friskole tilbyder mini-SFO fra april og frem til sommerferien.
"Uglehulen" er for de børn, som skal begynde i børnehaveklassen fra august.
Børnene går her fra kl. 8.00 til kl. 11.30
Vi laver forskellige aktiviteter, som kan forberede børnene på skolelivet:
Vi leger med tal og bogstaver.
Vi deltager i friskolens morgensang og morgenmotion.
Vi samarbejder også med den nuværende børnehaveklasse, om f.eks aktiviteter i gymnastiksalen så børnene lærer de forskellige "spilleregler" blandt skolebørn.
Vi vægter, at børnene får en tryg og udramatisk skolestart og vil gøre meget for at gøre det hyggeligt og rart med masser af leg og sjov.

NB. Børnene skal være tilmeldt SFO, hvis de skal passes efter kl. 11.30

SFOs lukkedage
Efterårsferien (uge 42)
Mellem jul og nytår
De tre hverdage op til påske
Dagen efter Kr. Himmelfart
Grundlovsdag (5. juni)
Uge 29-30