Arbejdsgrupperne

Som forældre på Sønderhå-Hørsted Friskole og i Børnehaven Krudtuglen foretager I et bevidst valg om et fællesskab.
Det betyder, at:
  • I er velkomne til at deltage i dagligdagen
  • det forventes, at I deltager i det praktiske arbejde og andre arrangementer
Alle forældre indgår i mindst en selvstyrende arbejdsgruppe.
Grupperne løser praktiske opgaver og er med til at styrke og fremme ånden og fællesskabet på friskolen og i fribørnehaven.