torsdag den 26. april 2012

Herretur part 3

Torsdag den 3. maj fortsætter vi ufortrødent vores Herretur igennem Nationalpark Thy ad redningsvejen.

Aftenens étape bliver fra Lyngby til Stenbjerg (ca. 8 km).

Vi mødes og parkerer ved Stenbjerg Kro kl. 17. Herfra sørger Sønderhå-Hørsted Idrætsforening for buskørsel til etapestarten i Lyngby.

Tilmelding ej nødvendig, men medbring egen kaffe, røg, kage, gibbernakker plus en smule til næstemand.

Efter gåturen er der mulighed for at indtage en Nationalpark-platte på Stenbjerg Kro. Af hensyn til kropersonalet er der tilmeldingsfrist for spisning tirsdag den 1. maj.

Bedste hilsner
Sofus og Mads

For mere info:
www.herrethy.dk

onsdag den 25. april 2012

Ko dans

Børnehaven havde arrangeret tur til Nikolaj og Lisbeth.
Efter lidt blinken mellem lærerne til morgensang tog hele skolen afsted.
Vi havde en herlig formiddag med dansede køer, rundtur i staldene, madpakker og masser af hygge.

Køerne danser på Gyrup

onsdag den 18. april 2012

Glemt tøj

Hent jeres forsvundne huer og gummistøvler senest fredag - ellers ryger det i sfos lånekasse eller til genbrug

SfO og sterinlys

Krudtuglerne på jagt efter annemoner

Sønderhå-Hørsted Friskole - Tilsynsrapport for skoleåret 2011 -2012

Indtil for ganske få dage siden så det ud til at kalenderen var fri, så det endelig kunne lykkes at tage del i en generalforsamling her på skolen.
Det blev ikke sådan, så igen må beretningen foretages in absentia, og det beklager jeg.

Forrige skoleår var en svær balancegang for forældre, bestyrelse og lærere, men det er mit helt klare indtryk at skolen er kommet godt igennem den høje sø, og at skibet nu ligger støt i smult vand.
Det er godt gået, og tyder på at skolens fundament er stabilt, og at behovet for skolen er intakt og bredt funderet.
Elevgrundlaget er på plads, økonomien klart tilfredsstillende, og fremadrettet ser det ud til at skolens drift kan forløbe på en tilfredsstillende måde.

I løbet af året har jeg deltaget i nogle arrangementer. Jeg har overværet undervisning på tværs af alle klassetrin. Jeg har haft jævnlig kontakt med såvel lærere, leder og formand. Endvidere har jeg haft fornøjelsen at deltage i et bestyrelsesmøde.

Gennem den kontakt, der har været, er jeg regelmæssigt blevet orienteret om de forhold omkring skolens drift, som er nødvendige for at tilsynet lever op til kravene.

Uanset hvornår jeg har været til stede, har det været mit helt klare indtryk at skolen danner trygge og inspirerende rammer for elever, personale og forældre.

Dermed er grobunden for god læring lagt, og jeg er sikker på, at de faglige krav og mål tilgodeses. Skemaerne er dækkende for fagligheden, og eleverne udfordres regelmæssigt på fantasi og kreativitet. Sidst med de to ugers arbejde med teaterforestillingen.

Skemamæssigt lever skolen op til de krav, som er lovmæssigt gældende for de forskellige fag, og derforuden er kreativitet og innovation en selvfølge.
De gange, hvor jeg har været til stede ved undervisningen, er det mit indtryk af, at der pædagogisk er det nødvendige overskud til, at såvel faglige som sociale krav til klasseledelsen er på plads.

Jeg modtager jævnligt et nyhedsbrev om stort og småt fra skolens hverdag, og det er mit indtryk, at kommunikationen til forældrene fungerer helt tilfredsstillende – ligesom kommunikationen i dagligdagen på skolen fungerer.
Skolens hjemmeside er et godt vindue udadtil. Den bliver jævnligt opdateret, og skolen har også formået at være synlig i den lokale avis.

For mig at se er der ingen tvivl om, at friskolen fremadrettet vil være det naturlige midtpunkt i et område, hvor andre aktiviteter har svært ved at holde fodfæste i et landdistrikt, der ligesom andre undergår en kraftig forandring i disse år.
I takt med at det lokale foreningsliv får det sværere, vil det naturligt være skolens opgave at være samlingspunkt for lokale aktiviteter.

Skolen har formået at række ud over sognene, hvilket er godt, men også helt nødvendigt i det fremtidige arbejde på at sikre elevgrundlaget.
For mig at se er Sønderhaa-Hørsted Friskole godt på vej til at være et samlingspunkt for mange mennesker fra et stort område af Midtthy. Ligesom sidste år har jeg noteret et godt samarbejde med andre foreninger i området, og det lover godt for tiden frem.

Med disse bemærkninger kan jeg klart sige, at stedet drives på en på alle måder tilfredsstillende måde, og jeg ser frem til fremtidige besøg.

Sønderhaa den 17.4 2012

Tage Leegaard

mandag den 16. april 2012

lørdag den 14. april 2012

2. Etape gennemført

3 bedstefædre, 3 fædre, 2 sønner, 2 lærere og 1 tilsynsførende grovhyggede sig igennem strækningen Agger-Lyngby med et pitstop i Lodbjerg Fyr.

fredag den 13. april 2012

Forældrearbejdsgrupperne

Oversigten er opdateret endnu engang.
De enkelte gruppers formænd og -kvinder er markeret med rødt.

Du finder oversigten ovre til højre under SEDLER

Efterlysning: små videoklip

Har du videoklip fra skolens arrangementer?
Fra høstmarked, teater, dyredag, andet?

Eller har du lyst til indenfor den kommende måned at optage videoklip fra morgensang, stemningen i skolebussen eller andet?

Så send dine klip til Mette så snart som muligt


Videoklippene skal bruges af Dansk Friskoleforening ved Folkemødet på Bornholm til juni, hvor foreningen ønsker at vise publikum (politikere, interesseorganisationer, samfundsdebattører, organisationer, borgere og medier) små videoklip fra hverdagen på nogle af Dansk Friskoleforenings medlemsskoler.

PR-gruppen vil sørge for at indhente samtykke hos forældre i de tilfælde, hvor det er nødvendigt.

Reminder Generalforsamling for børnehaven og skolen

Generalforsamling for Krudtuglen og Skolen er onsdag den 18.april- 18.30-19.15 (børnehavens) 19.30-? Skolens

Vi glæder os til at se jer

torsdag den 12. april 2012

Herretur 2. Etape

Lørdag den 14 april fortsætter vi ufortrødent vores Herretur igennem Nationalpark Thy ad redningsvejen.
Dagens etape bliver fra Agger til Lyngby.
Vi mødes og parkerer i Lyngby (i begyndelsen af byen, hvor Mads/Sofus står og vinker) kl 13.
Herfra sørger Sønderhå-Hørsted Idrætsforening for buskørsel til etapestart i Agger ved De Sorte Huse.
Tilmelding ej nødvendig, men medbring egen kaffe, røg, kage, gibbernakker plus en smule til næstemand.
For mere Info:
www.herrethy.dk
og
www.danmarksnationalparker.dk/Thy/Omraadet/Inspiration/Redningsvejen.htm

onsdag den 11. april 2012

Så har opslagstavlen fået sin første gule seddel

Nyeste tiltag i vores omstrukturering af forældreindsatsen er nu sat i gang.
Opslagstavlen med de gule sedler.


Du finder den til venstre i vindfanget.
Tjek den løbende for at se, om der er noget, du har lyst og evner til at ordne.

Du tager den gule seddel og smider den væk, når opgaven er løst.

Allerede nu er der bud efter en eller flere forældre, der har lyst til at sætte basketballstativet op.

Hvem kommer først?