tirsdag den 22. februar 2011

Sikker skolevej og frihed til oplevelserBussen er vores livsnerve.

Sikker skolevej
Vi har altid haft en stor gruppe elever fra Sønderhå, men også familier fra Hundborg, Hørdum, Bedsted, Koldby, Skyum, Vorupør og Skjoldborg har gennem årene valgt friskolen til deres børn.
Bussen er alle elever og forældres garanti for sikker skolevej.

Frihed til oplevelser
Børnene på skolen, i børnehaven og sfo nyder godt af såvel planlagte som impulsive ture. Det er blot at hoppe ud i bussen og komme afsted.
Det giver en stor frihed i undervisningen, og det giver børnene en fornemmelse af, at ting kan lade sig gøre. At der ikke behøver være så langt fra tale til handling.