torsdag den 15. november 2012

Det rigtige valg - med hjerte og fornuft


Når man vælger en skole til sit barn, skal det gøres både med hjerte og fornuft.

Sønderhå-Hørsted Friskole får de to ting til at gå hånd i hånd.

Vi ser det som vores opgave at udvikle det hele menneske. Det er ikke nok at give børnene solide kundskaber som at læse, skrive, regne og tale fremmedsprog - ligeså vigtigt er det nemlig at lære dem udfoldelse og glæde, kreativitet, musik og sang, hensyntagen og respekt for andre.
Vi skal forsøge at åbne deres øjne for mangfoldigheden ved at tale til deres fantasi og følelser gennem fortælling, oplæsning, samtale, dramatik og ved at motivere til leg og skabende arbejde.

Det er vigtigt for os, at der er kvalitet i den undervisning og den skole vi har, men altid med en vekslen mellem leg og arbejde, munterhed og alvor, drøm og virkelighed fuld af positiv energi og god plads til, at det enkelte menneske kan udfolde sig frit indenfor fællesskabets grænser. Et fællesskab hvor vi, med et tæt samarbejde mellem forældrene og skolen, kan få tingene til at spire og gro.

LAD DINE BØRN KOMME PÅ FRISKOLE - DE VIL ELSKE DET!